n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona gwna / Wirtualne Laboratoria
duże małe domyślna
Wirtualne Laboratoria

logo wlZesp Szk Ekonomicznych dziki wsppracy z  Wysz Szko Logistyki w Poznaniu - www i firm L-Systems - www realizuje od wrzenia 2013 roku na kierunku technik logistyk innowacj pedagogiczn - Wirtualne Laboratoria.

Zajcia w Wirtualnych Laboratoriach s prowadzone w oparciu o system informatyczny klasy ERP sucy do zarzdzania przedsibiorstwem - EPIKOR iSCALA.

Korzyci dla ucznia

  • atrakcyjne zajcia, pozwalajce pozna funkcjonalno systemu  klasy  ERP  poprzez  realizacj  tych  samych procesw jakie zachodz w przedsibiorstwach, 
  • dua  gama  pomocy  dydaktycznych  do  zaj laboratoryjnych  (skrypty,  prezentacje  Power  Point, wiczenia itp.),
  • wykorzystanie zdobytych umiejtnoci pracy w systemie informatycznym  na  studiach  lub  w  przyszej  pracy,
  • kady ucze na koniec roku szkolnego otrzymuje dyplom ukoczenia kursu „Zarzdzanie logistyk przedsibiorstwa w systemach klasy ERP na przykadzie systemu Epicor iScala” .

Korzyci dla szkoy

  • korzystanie z innowacyjnej metody ksztacenia, przetestowanej przez 49 szk ponadgimnazjalnych z caej Polski,
  • korzystanie z systemu informatycznego, do ktrego stworzony zosta modu programowy ksztacenia zgodny  z wchodzc we wrzeniu 2012 roku now podstaw programow (moliwo prowadzenia zaj wg starego trybu pracy jak rwnie wg nowej podstawy programowej),
  • dostp do 32 przedsibiorstw z moliwoci samodzielnego odtworzenia bazy danych przez nauczyciela w dowolnej chwili (np. po zakoczeniu tematu lekcji),
  • cigy dostp do pomocy serwisowej, moliwo wykorzystania Wirtualnych Laboratoriw na innych kierunkach ksztacenia.

Szkolnym koordynatorem jest mgr in. Magdalena Pawowska.

 

logo-efs